Huisregels

Huisregels van het Repair café Waddinxveen

 • De activiteiten in het Repair Café worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Om lange wachttijden te voorkomen wordt maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend te repareren voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
 • Reparaties worden uitgevoerd door de reparatiedeskundigen, zo  veel mogelijk met hulp van de bezoeker zelf.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • Huishoudelijke apparaten dienen schoon en hygiënisch aangeleverd te worden.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet kunnen worden gerepareerd.
 • Wij gaan zorgvuldig met de gegevens van onze bezoekers om en gebruiken deze uitsluitend voor onze eigen administratie.